Foreninger

By |Published On: 23. september 2018|Categories: Nyttige links|
Historiske huse

Forening der arbejder for ejerne af de fredede og bevaringsværdige huse i Danmark. Som medlem har du mulighed for at få rådgivning, gode rabatter eller at deltage i relevante arrangementer rundt om i landet.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Landsforeningen for de mange lokalforeninger for Bygnings- og Landskabskultur (By og Land)
By og Land arbejder lokalt og nationalt for at sikre kulturarven, de kæmper på landsplan en brav kamp for at sikre kulturarven politisk. Men også for at øge bevidstheden om den i befolkningen. De laver spændende arrangementer rundt om i landet, og udgiver ikke mindst bladet By og Land, der er både spændende og god læsning.

Leave A Comment